Công bố bản quyền

Bản quyền nội dung

Bản quyền nội dung trên Blog Quạt Mo Hỏi Đáp thuộc về tác giả Vũ Ngọc Đức.

Mọi người hoàn toàn có thể chia sẻ nội dung với mục đích phi thương mại, kèm trích nguồn.

Đức cam kết tất cả nội dung trên Blog Quạt Mo Hỏi Đáp là nội dung Unique 100%. Đức chịu trách nhiệm hoàn toàn với những nội dung mình công bố.

Nghiêm cấm các hành vi sử dụng nội dung nhưng xuyên tạc, chỉnh sửa gây hiểm nhầm, tác động xấu đến người đọc

Vũ Ngọc Đức